Toneelgezelschap - Sint-Baafs-Vijve
Historiek van de Kallegasten

Hoe het groeide

Met de opkomst van de televisie was er ook in Sint-Baafs-Vijve een einde gekomen aan de activiteiten van het voorheen bloeiende toneelgezelschap "Hoger op".  De toneelmicrobe leek voorgoed dood en begraven ware het niet dat ze toch nog een sluimerend bestaan kende in de vorm van kortere of langere stukken.  Die werden opgevoerd tijdens de ouderavonden van de jeugdverenigingen.  Zo werden, onder leiding van Annie Meuris, volavonden gespeeld.  Dat gebeurde in de tweede helft van de jaren '60 door de toenmalige  Kroonwacht   (die later de meisjeschiro werd).  Regisseur was Norbert Guillemyn.  Enkele mannelijke buitenstaanders zorgden voor de gemengde bezetting.

Kitty liegt nooit

Tijdens het speeljaar 1970-1971 werd voor het laatst, in het kader van een ouderavond, een stuk voor het voetlicht gebracht met als titel "Kitty liegt nooit".  Sommige van de nu nog spelende leden hebben dan voor het eerst wat schuchtere pasjes op het podium gezet.  Daarom mag die opvoering als het startjaar van "De Kallegasten" worden aangemerkt.

Het jeugdtoneel

Zonder accommodatie en zonder technische ploeg, kortom met heel beperkte middelen maar met de hulp van de ouders van de chiromeisjes, werd het stuk voor een volle zaal ten tonele gebracht.  De voorstelling werd een waar succes en de toeschouwers waren tevreden.  Het was duidelijk dat er in dezelfde geest moest worden verder gewerkt.  Nieuwe jongeren werden aangesproken, de koppen werden bij elkaar gestoken en er werd een bestuur gevormd.  Op die manier werden de grondvesten van de toneelgroep gelegd.  Nu moest het kind nog een naam krijgen.  Uiteindelijk werd het "Het Jeugdtoneel" gedoopt.  Norbert Guillemyn glunderde omdat het met een ploeg enthousiaste mensen het toneelleven in Sint-Baafs-Vijve nieuw leven kon inblazen.  Negen jaar onafgebroken mocht hij met stijgend succes de regie voeren.  Van één voorstelling kwamen er twee, later drie.  De toneelgroep zat in de lift!

Het jeugdtoneel wordt volwassen

Omdat de naam "Het Jeugdtoneel" hoe langer hoe minder van toepassing was, leek een naamsverandering noodzakelijk.  Daarvoor werd raad gevraagd aan één van de beroemste zonen van Sint-Baafs-Vijve, met name aan dichter en prozaschrijver André Demedts.  Op zijn advies werd het toneelgezelschap in 1975 definitief omgedoopt tot "De Kallegasten". 

Zoals elk mensenleven kende ook die groep blije en droevige dagen.  In de loop van het negende speeljaar (1978-1979) werd met grote bijval het stuk Boeing-Boeing opgevoerd.  Maar het was terzelfdertijd een zware klap voor de groep: de zaterdagmorgen van de eerste voorstelling werd Norbert Guillemyn ten grave gedragen.  Op uitdrukkelijk verzoek van zijn vrouw werden de geplande voorstellingen afgewerkt.  Als eerbetoon aan onze overleden eerste regisseur werd beslist er hoe dan ook mee door te gaan.

Het bleef keihard werken omdat steeds weer nieuwe spelers aangetrokken dienden te worden.  Goede acteurs en actrices, die om beroepsredenen het gezelschap hadden verlaten, moesten immers vervangen worden.  Steun kwam er vanuit de gemeente, en ook erevoorzitter en oud-burgemeester Noël Demeulenaere lag mee aan de basis van het succes.  Het publiek waardeerde de voorstellingen van de groep en stilaan ontstond een trouw cliënteel.  Achthonderd toeschouwers, wie had daar ooit van durven dromen ?

Afscheid Johan Berteyn

Tijdens het veertiende seizoen (1983-1984) bracht de groep met groot succes het blijspel Oscar, alom gekend door de gelijknamige film met Louis de Funès.  Topacteur, bestuurslid en vriend Johan Berteyn bracht een zeer gesmaakte vertolking van de hoofdrol.   Op 7 juli 1984 werd hij op zevenentwintigjarige leeftijd plotseling uit ons midden weggerukt.  De verslagenheid was groot...

Toch raakte men dankzij de hechte vriendschap in de groep over deze moeilijke periode heen.

De kaap van 1000

Vanaf 1980 tot nu waren verschillende regisseurs actief: Germain Eeckhout uit Vichte, Ivan Verschuere uit Kortrijk, Hervé Maes uit Wakken, Arlette Dujardin uit Zulte, Luc Depoortere uit Kortrijk en huisregisseur-penningmeester Paul Cannie.  Door de algehele inzet van de spelers en het enthousiasme van de technische ploeg zijn deze regisseurs erin geslaagd om van De Kallegasten een steeds meer gewaardeerde toneelgroep te maken.  Vanaf 1990 werden er vijf voorstellingen per seizoen gegeven.  Daarmee werd de kaap van de duizend toeschouwers overschreden.

Een jubileum met

In 1995 bracht de groep, voor méér dan 1100 toeschouwers, het blijspel Just Married.  De voorstellingen kenden een daverend succes.  Naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van de toneelgroep werd een passende historiek opgezet door middel van een tentoonstelling van foto's en krantenknipsels.  Die waren afkomstig uit het eigen archief en uit privé-collecties.

Verdere uitbreiding

De Kallegasten willen verder zorgen voor de groei en bloei van hun volkstoneel door elk jaar een oproep tot nieuwe medewerkers te doen.  Zo komen er nogs steeds nieuwe leden bij.  Dit bewijst toch wel dat onze vereniging nog altijd veel mensen aanspreekt en dat zowel jong als oud hiervan hun hobby kan maken.  Het aantal voorstellingen is de laatste jaren opgelopen tot zeven en telkens is de zaal uitverkocht, wat resulteert in ongeveer 1700 toeschouwers per jaar.  Die komen niet alleen uit eigen dorp, maar voor het grootste deel uit naburige gemeenten.

Online ticket verkoop

Sedert 2013 zijn ook De Kallegasten genoodzaakt om verder te moderniseren en is de online ticket verkoop nu ook een feit.

In 2014 ontwikkelt De Kallegasten hun eigen online ticket system "Toneeltickets.be".